OBJEDNÁVKA NAD 990 KČ - DOPRAVA ZDARMA ! / Možnost osobního vyzvednutí na výdejním místě / Okamžitá zákaznická chat podpora online

Stabilizace granulí Fitmin

Stabilizace granulí pro psy a kočky je hojně diskutovaným tématem, které často doprovází zjitřené emoce a bohužel i plno mýtů a polopravd. Se stabilizací granulí se nejčastěji setkáváme v souvislosti s konzervanty obsaženými v krmivu nebo konzervací.

V článku vám poskytneme základní vhled do problematiky a popíšeme, jak jsou stabilizována krmiva Fitmin.

 

Co je stabilizace a proč je důležitá?

Stabilizaci krmiva můžeme chápat, jako ochranu požadovaných kvalitativních parametrů krmiva proti nepříznivým vlivům vnějšího prostředí, které by jinak způsobily jejich degradaci.

Jednoduše řečeno, jde o zajištění toho, aby se krmivo nezkazilo po jasně stanovenou dobu a splňovalo přísné nároky na stravování zvířete.

trvanlivost krmiva je zásadní

 

Aby krmivo zůstalo po dlouhou dobu co nejčerstvější a hlavně zdravotně nezávadné je důležité, protože než se krmivo dostane od výrobce ke spotřebiteli, může uběhnout několik měsíců a pak může uběhnout dalších několik měsíců před samotnou konzumací krmiva.

 

Jaké vlivy krmivo ohrožují?

Hlavní nepříznivé vlivy, se kterými se potýkají všichni výrobci, jsou:

vlhkost (voda)

kyslík (vzduch)

vysoká teplota

Působení nepříznivých vlivů zvyšuje v dlouhodobém horizontu nebezpečí především ze strany mikroorganismů a oxidace surovin, která vytváří nebezpečné nežádoucí látky.

 

Jak se krmivo chrání?

Nastavení ochrany před nepříznivými vlivy je v první řadě na straně výrobce, který musí zabezpečit, aby bylo krmivo použitelné v průběhu celé jeho trvanlivosti.

K tomu slouží 3 základní kroky:

  • během výroby docílit odpovídající vlhkosti (sušení granulí na požadovanou úroveň vlhkosti)
  • použít správný obal, který ochrání výrobek před působením vnějších vlivů (vlhkost, nadměrný přístup vzduchu, škůdci aj.)
  • v případě potřeby správné zastabilizování produktu (použití stabilizujících látek)

Podívejte se, jak probíhá výroba granulí značky Fitmin:

Výrobce není jediný, kdo má vliv na kvalitu krmiva. Další kroky jsou na straně distribuce a samotných spotřebitelů, kteří ochranu krmiva zajistí správným skladováním a používáním (správné podmínky pro skladování hledejte na obale konkrétního produktu).

Tip pro domácí skladování v plastových nádobách: před každým nasypáním nové dávky granulí kompletně odstraňte všechny staré, zbavte nádobu nečistot, otřete od mastnoty a ujistěte se, že se v barelu nevyskytuje vlhkost.

 

Co jsou stabilizující látky?

Jedná se o látky, které prodlouží trvanlivost krmiva (chrání krmivo hlavně před množením nežádoucích mikroorganismů, oxidací a růstem plísní). Legislativně jsou zařazeny do skupiny: Antioxidanty, emulgátory, stabilizátory, zahušťující a želírující látky a barviva.

V celé EU smíme používat pouze látky k tomu účelu schválené, vyjmenované v zákoně o krmivech. Součástí jejich schvalovacího procesu je také studie, která musí prokázat, že nemají žádné negativní vlivy na zdravotní stav zvířat, pro která jsou určené.

Pro spotřebitele zřejmě nejdůležitější dělení je na stabilizující látky přírodní a syntetické (umělé).

 

Jak poznám, které látky krmivo obsahuje?

Pokud jsou v krmivu použity stabilizující látky, musí být tato informace uvedena na obale produktu. Je to legislativně hlídaný a stanovený parametr.

Mimo to má každý zákazník možnost kontaktovat výrobce krmiva, který mu je povinen informaci o použitých látkách sdělit.

Má to ovšem háček.

Výrobci nejsou povinni uvádět způsob stabilizace jednotlivých surovin užívaných pro výrobu krmiv!

Z toho plyne, že krmivo, které je od výrobce deklarované jako přírodně stabilizované, může obsahovat obdobné nebo i vyšší hodnoty syntetických látek (na základě použití vstupních surovin ošetřených synteticky), než je tomu u krmiva, které je stabilizováno synteticky u výrobce. Nicméně je pravidlem, že žádný výrobce nesmí překročit limity pro dané látky, které jsou stanoveny legislativou.

Spotřebitel proto nemá snadno dostupnou možnost, jak skutečnou hodnotu přírodních a syntetických látek obsažených v krmivu ověřit.

Jediným opravdu spolehlivým ověřením je laboratorní test konkrétního krmiva. I ti nejzvídavější spotřebitelé si však jistě rozmyslí, zda nechají své oblíbené granule laboratorně otestovat na přítomnost syntetických látek, protože takový test se pohybuje v řádech desetitisíců.

 

Jaké stabilizující látky používá Fitmin?

Ve Fitminu pro zachování požadovaných parametrů krmiva používáme kombinaci přírodních a syntetických stabilizujících látek (konkrétní způsob stabilizace se liší pro jednotlivé naše produkty), a to pouze těch, které jsou povolené legislativou EU.

Z přírodních látek lze v krmivu nalézt např. vitamin E a rozmarýnový extrakt.

Z těch syntetických, které jsou pro některé spotřebitele kontroverzní, se jedná konkrétně o kombinaci látek BHA a BHT, které chrání hlavně tuky v krmivu proti žluknutí.

BHA a BHT jsou syntetické analogy vitaminu E a jsou často používány ve společné kombinaci. Obě tyto látky jsou FDA zařazeny na seznam surovin, které jsou obecně uznávány za bezpečné (Genetally Recognized as Safe = GRAS), pokud jsou používány na specifických úrovních.

Mimo to jsou BHA a BHT běžně používané i v lidské výživě.

I navzdory tomu, že specifická část spotřebitelů vnímá syntetické látky jako kontroverzní, v jejich používání spatřujeme hlavně pozitiva.

A to z jednoho prostého důvodu:

Zdraví domácích mazlíčků je pro nás naprosto zásadní. 

Syntetické látky poskytují oproti přírodním delší trvanlivost surovin a krmiv a dokáží tak lépe zamezit oxidaci finálních produktů, obzvláště jedná-li se o produkty s vysokým podílem tuků a čerstvých surovin (masa).

Požití zoxidovaného nebo plesnivého krmiva je pro zvíře přímým ohrožením, protože může obsahovat nežádoucí látky, které mají velmi negativní vliv na organismus zvířete – např. nevstřebání živin, zvracení, poškození trávicího traktu aj. V důsledku růstu plísní se vytváří toxiny, které jsou většinou karcinogenní.

A právě proto, že je pro nás důležité vyrábět kvalitní produkty, tak vliv našich krmiv na zdraví zvířat dlouhodobě monitorujeme (Fitmin produkty krmíme všechny psy v naší chovatelské stanici Fitmin a naše krmiva dlouhodobě využívají naši ambasadoři) a doposud jsme se nesetkali s žádným případem, který by spojoval použití kombinace přírodních a syntetických stabilizujících látek s jakýmkoli zdravotním problémem zvířete. 

chovatelská stanice Fitmin